Leren programmeren met robots

Complete lesmethode

RoboSchool biedt een complete lesmethode leren programmeren voor de groepen 1 t/m 8. Hiermee kan je je leerlingen zelfstandig aan de slag laten gaan.

Doelen volledig gedekt

De leerlingen leren met behulp van deze lesmethode alle doelen beschreven door curriculum.nu en de leerlijnen door SLO voor Computational thinking. Vanuit intrinsieke motivatie en directe feedback van de robots, leren leerlingen spelenderwijs alle facetten van het programmeren. 

Lesmethode

Gastlessen